Information med anledning av coronaviruset. Läs mer

Priset SKILLNADEN

Svenska Teaterns stipendie- och fördelningsnämnd utdelar i höst för andra gången teaterpriset Skillnaden. Priset utdelas med medel ur Gerda Wredes och Runar Schaumans fond i samband med Folktingets Svenska dagen-fest på Svenska Teatern. 
Priset tilldelas personer, som gjort en skillnad på det svenska scenkonstfältet i Finland. Att göra skillnad kan vara att gå mot strömmen, utforska olika dimensioner av scenkonst, att blottlägga strukturer eller att arbeta hårt för en sak. Prissumman är 10.000 euro. 

Pristagare 2019 -
Mikaela Hasán och Christel Pettersson


Stipendie- och fördelningsnämnden tilldelar Mikaela Hasán och Christel Pettersson priset Skillnaden 2019 med följande motiveringar:

Mikaela Hasán tilldelas priset Skillnaden för sitt såväl unikt personliga som mångsidiga arbete för scenkonsten på svenska och andra språk i Finland. Genom att själv inte göra skillnad på vare sig människor eller förutsättningar, har Hasán gjort stor skillnad i produktioner och projekt i allt från de minsta till de största rummen. I Hasáns teater är lyssnande, inkludering och gränsöverskridande arbete genuina förutsättningar för det konstnärliga skapandet.

Christel Pettersson tilldelas priset Skillnaden för sitt mångåriga arbete som teaterkritiker på Svenska Yle.
Pettersson har under sin karriär haft en imponerande förmåga att i recension efter recension närma sig varje verk utifrån dess egenart, att kärnfullt verbalisera det som ofta verkat omöjligt att fånga i ord och att aldrig ge avkall på ett etiskt förhållningssätt till sitt yrke.
Denna förmåga har gjort henne till en djupt respekterad kritiker på det finländska teaterfältet.

I expertgruppen/juryn: Cefisto, Konstuniversitetets teaterhögskola, Lust r.f., Labbet r.f., Finlands Svenska Skådespelarförbund r.f samt Artistföreningen vid Svenska Teatern

Carl Gustav Wentzel var den första att få priset SKILLNADEN 2018 - prissumman var 10.000 euro

LÄS ARTIKEL

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close