SKOLOMBUD / DAGISOMBUD

 

Denna sida är riktad till dig som är skol- eller dagisombud på Svenska Teatern.

Ifall du inte är ett ombud, men vill vara en del av vårt nätverk, ta kontakt med oss:

Försäljningskoordinator i gruppbokningen Ellen Ödahl ellen.odahl(at)svenskateatern.fi 
Publikarbetare Noona Leppinen, noona.leppinen(a)svenskateatern.fi 
Eller ring oss via växeln, tel. 09 616 211.

BILJETTER

Som skol- och dagisombud har du en egen kontaktperson i Svenska Teaterns gruppbokning. Ring Ellen på numret (09) 61 621 207 för bokningar. 

När du som ombud hämtar en grupp bestående av
20 eller fler får du 1 fribiljett i bokningen
50 eller fler får du 2 fribiljetter
75 eller fler får du 3 fribiljetter
100 eller fler får du 4 fribiljetter

Fråga efter specialpriser för skolgrupper! 

PUBLIKARBETE

Svenska Teatern jobbar aktivt med olika publikarbetsprojekt under hela spelåret. Teatern skapar produktionsspecifika och fortgående publikarbetsprodukter. Det kan till exempel vara dramaverkstäder, diskussionstillfällen och föreläsningar, studiematerial, guidningar och skräddarsydda paket för olika grupper.

Noona ger dig gärna tilläggsinformation, noona.leppinen(a)svenskateatern.fi 

STUDIEMATERIAL

För mera information om studiematerial, vänligen kontakta publikarbetare Noona, noona.leppinen(a)svenskateatern.fi 

GUIDNINGAR

Upplev Svenska Teatern på ett annorlunda sätt genom att beställa en guidning som tar dig bakom scenen och till utrymmen du som publik annars inte får uppleva. 

Som skol- och dagisombud får du en (1) gratis guidning per spelår. Om du är intresserad av en guidning på teatern kontakta vår publikarbetare.

Läs om mer om guidningar på teatern

GENREP

Vill du som ombud se ett genrep för att kunna förbereda ett teaterbesök för din grupp? Eller är ni intresserade av att komma på ett genrep med gruppen? 

Då kan du vara i kontakt med Ellen (09) 61 621 207

 

 

Förvandlingen

Franz Kafkas klassiker från år 1815 har under ledning av regissören och koreografen Carl Knif fått ett surrealistisk och intressant formspråk. Dramatikerns Christoffer Mellgren har utgått ifrån originalen och klätt om mästerverket till teaterform. Genom att uppleva denna uppsättning med dina elever från ca 15 år till andra stadiet finns det en möjlighet att fördjupa sig i såväl klassiker som moderniseringar och tolkningar av klassiker. Eftersom pjäsen nu visas såväl på svenska som på finska, finns här en fin möjlighet att kombinera teaterbesöket med språkundervisningen.

Myös suomenkielisille oppilaille esityksen toistoihin ja fyysiseen ilmaisuun pohjautuva muoto avaa mahdollisuuden seurata esitystä ruotsiksi!

STUDIEMATERIAL

Till föreställningen erbjuds ett studiematerial som har uppgifter för såväl förberedelse och efterbehandling. För- och efterarbetet kan göras i klassrummet under lärarens handledning.

Teman som behandlas i materialet är: litteraturklassiker, Kafka, att anpassa sig, familjerelationer, ansvar och människovärde.

Utöver materialet rekommenderar vi att välja en föreställning med tillhörande pjäsintroduktion. Under introduktionerna berättar teaterns dramaturger om pjäsens uppkomst, bakgrund och samhällsanknytning strax innan föreställningen börjar (start 18.20 i AMOS foajé, med föreställning kl 19.00). Till elev- och studerandegrupper arrangeras enligt överenskommelse även pjäsdiskussioner direkt efter föreställningen med ensemblen. Kom ihåg att boka pjässamtalen i god tid!

Pris: 25 € 
Gratis för dig som hör till vårt skol- och dagisombudsnätverk. 

Hans och Greta

DRAMAPEDAGOGISK VERKSTAD OCH STUDIEMATERIAL

Till föreställningen erbjuds ett publikarbetspaket som består av ett förarbete i form av en verkstad och ett efterarbete i form av ett studiematerial. Publikarbetet är riktat till elever i årskurs 0-6. Förarbetet kan göras antingen på teatern eller i skolan.

INTERAKTIV DRAMAVERKSTAD PÅ TEATERN

Vi erbjuder en interaktiv dramaverkstad  på teatern i anslutning till föreställningen (OBS! begränsat antal, verkstäderna ordnas dagtid). Materialpaketet kan även beställas till skolan, läs mer om det längre ner.  

Dramaverkstaden består av ett förstorat brädspel där olika uppgifter gör att man tar sig vidare till nästa steg. Eleverna själva är spelpjäserna. I verkstaden behandlas följande teman:
 
  • Sagan och sagans form
  • Bröderna Grimm och sagoklassiker
  • Familjekonstellationer och syskonrelationer
  • Ansvar (i pjäsen poängteras att barn inte ska behöva ta ansvar för vuxna)
  • Problemlösning
  • Teater som konstform
 

Verkstäderna ordnas på teaterns NICKEN-scen och är planerade så att gruppen ser föreställningen samma dag. Verkstaden ordnas för en klass åt gången. Verkstadens längd är 60 minuter. 

Pris: 50 €

Följande datum ordnar vi verkstäder på teatern:

Genomstruket datum betyder att datumet är bokat
31.10  I 13.11 I 15.11 | 10.12 | 15.1 | 29.1 | 12.2 | 5.3 | 19.3 | 1.4 | 24.4 

DRAMAVERKSTAD PÅ SKOLAN

Dramaverkstaden kan även genomföras på skolan under handledning av skolans egen personal. Materialpaketet som skickas till skolan och kan användas som förarbete beställs via teaterns gruppbokning. Paketet innehåller spelet med noggranna instruktioner. Lånetiden är tre vardagar från att paketet mottagits på skolan. Paketet skickas som postpaket och beställaren står för postningskostnaderna.

Rekommenderad gruppstorlek: Spelet rekommenderas för max 30 personer

Utrymmesbehov: Fri golvyta, stort klassrum eller gymnastiksal. Piano.
Pris: Skolan står för postningskostnaderna.

EFTERARBETE

Efterarbetet är ett skriftligt material med diskussionsunderlag och dramapedagogiska uppgifter. I efterarbetet får läraren ta del av regissörens hälsning och konkreta metoder för att fortsätta undersöka teaterupplevelsen och sagan om Hans och Greta.

Varför publikarbete?

Ett teaterpedagogiskt material breddar teaterupplevelsen och kan fungera som hjälpmedel för en fenomenbaserad inlärningsprocess. Konstupplevelsen i sig är av stort värde, samtidigt finns det mycket potential att ytterligare bredda och förlänga upplevelsen efter och innan själva föreställningen. En teaterupplevelse väcker tankar, känslor och frågor. Genom att ge utrymme för att tillsammans bearbeta sina upplevelser blir teaterbesöket inte en lösryckt händelse, utan kan kopplas ihop med flera fenomen och förhoppningsvis inspirera vidare! 

I berättelsen om Hans och Greta vill regissören Jakob Höglund speciellt att barnen när de lämnar salongen ska lita på att barn är kloka och starka. Livets motgångar kan övervinnas ifall man vågar be om hjälp och stöttar varandra. I vår lekfulla uppsättning är Hans och Greta hjältarna som i slutet får sin uppgörelse och som tack vare sina styrkor lär de vuxna något värdefullt om livet.

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close