Stipendier till det öppna scenkonstfältet

Tack för alla ansökningar! Ansökningstiden har gått ut och stipendie- och fördelningsnämnden återkommer med besked inom november 2018.

Stipendie- och fördelningsnämnden vid Svenska Teatern riktar medel ur Nanny Westerlunds, Friherinnan Hanna Wasastjernas, Nicken Rönngrens, Gerda Wredes, Runar Schaumans, Erik Lindströms, Kerstin Nylanders, Erik Frölings samt May Pihlgrens fonder till det öppna scenkonstfältet i Finland.

För vem?

  • Svenskspråkiga studerande inom scenkonst som är finländska medborgare
  • Personer som är professionellt verksamma inom scenkonst på svenska i Finland

För vilket ändamål?

Studier, fortbildning och allmän förkovran av ett rikt och mångsidigt scenspråk inkluderande god textbehandling, röstvård och nyskriven dramatik.

När?

Stipendieansökan skall lämnas in senast 21.10.2018 kl. 23.59.

Stipendiet beviljas för projekt som sker under året 2019. Stipendier beviljas inte för projekt som har avslutats före 21.10.2018. Ansökningarna behandlas och svar ges i november 2018.

Stipendiet ska redovisas senast före utgången av januari 2020. Om stipendiet inte använts under år 2019 måste ansökan om uppskov lämnas in till stipendier@svenskateatern.fi senast 31.12.2019. Stipendier som inte har använts vid utgången av år 2020 måste återbetalas.

Hur mycket?

Ansök om det belopp projektet kräver. Du kan inte bli beviljad mer än du ansökt om. Kom också ihåg att hela det beviljade beloppet måste redovisas! Som tumregel kan nämnas:

  • Studieresor med kursprogram
    • Norden: högst 1500 euro
    • Europa: högst 2000 euro
    • USA och övriga: högst 3000 euro
  • Sång-, tal-, språk- och danslektioner enligt ansökan beroende på ort högst 3000 euro

Att tänka på

Skriv ansökan detaljerat, motivera väl och inkludera en kostnadskalkyl för de direkta kostnaderna (inte dagtraktamenten). Vid ansökning av stipendier för utbildning skall även en utbildningsplan och/eller utbildningsprogram bifogas.

Även grupper kan ansöka om stipendier, då måste en kontaktperson utnämnas.

Ofullständigt ifylld blankett kan leda till att stipendiet inte beviljas och/eller fördröjd utbetalning av stipendiebeloppet.

Vid beviljandet beaktar stipendienämnden de enskilda fondernas regler och stipendieansökningarnas användningsändamål. Även antalet ansökningar påverkar utdelningen.

Nämnden förbehåller sig rätten till flexibilitet när särskilda skäl förekommer.

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close