Parkera enkelt nära teatern

Utnyttja parkeringsförmån för två timmar i Europark genom ett biljettköp till Svenska Teatern

Be att få krediteringsbiljett i biljettkassan på Svenska Teatern när du löser ut dina teaterbiljetter eller senast en halv timme innan föreställningen börjar.

Tag parkeringsbiljett vid bommen när du kör in i P-CityForum. I samband med betalningen används krediteringsbiljetten för att erhålla förmånen.

Värna om miljön - använd kollektivtrafik i mån av möjlighet.


Bussar

För abonnerade bussar finns tillfällig parkering på Södra Esplanaden/Skillnaden utanför restaurang Steak House, obs ej parkering.

Bussparkering utanför Svenska Teatern är tyvärr inte möjlig. Vänligen se bifogad karta (endast på finska) där de ersättande parkeringsplatserna finns utplacerade. De P-markeringar där det står "Ei aikarajoitusta" innebär att det inte finns en begränsning på hur lång parkeringen kan vara. De andra har olika långa tidsbegränsningar. 

Se karta 

Taxi/invataxi

För taxin/invataxin finns det P-platser på Norra Esplanaden utanför restaurang Teatteri eller Stockmann samt på Mannerheimvägen rakt utanför högra ingången till Svenska teatern. 

För att bättre förstå våra besökare samlar vi och våra samarbetspartners information om ditt besök med hjälp av cookies. 
Läs mer.

close